Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
20
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 19.6.2019 klo 14.02—15.26
Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 15.26. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.02—15.26). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-256043
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1–4, 6/2019 vp. 
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Valiokunnat ovat valinneet puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa. 
Kansliatoimikunnan vaali
Vaali
VAA 20/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi kansliatoimikunnan jäsenet ja varajäsenet. 
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 3/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
8
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.6.2019 antanut hallituksen esityksen HE 5/2019 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2019 pidettävään täysistuntoon. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 25.6.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.26. 
Viimeksi julkaistu 20.6.2019 15.06