Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.20

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 21/2021 vp Täysistunto Torstai 11.3.2021 klo 16.04—17.40

Täysistunto alkoi klo 16.04. Täysistunto päättyi klo 17.40. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (16.04—17.40). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-358363Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 8.3.2021 antanut valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (M 3/2021 vp). 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 15, 20, 27, 28, 33, 36–39, 41, 45–47, 56/2021 vp. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko valtiovarainministeri Matti Vanhanen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sisäministeri Maria Ohisalo opetusministeri Jussi Saramo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

3.1.  Suullinen kysymys kuntavaalien siirtämisestä (Vilhelm Junnila ps)

Suullinen kysymysSKT 39/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys hallituksen puoliväliriihestä (Juhana Vartiainen kok)

Suullinen kysymysSKT 40/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys koronarokotteiden jakelusta (Antero Laukkanen kd)

Suullinen kysymysSKT 41/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys kotimaisesta rokotetuotannosta (Hanna Huttunen kesk)

Suullinen kysymysSKT 42/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys koronarajoituksista (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 43/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.6.  Suullinen kysymys terveydenhuoltohenkilöstön tukemisesta koronatilanteessa (Noora Koponen vihr)

Suullinen kysymysSKT 44/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.7.  Suullinen kysymys kustannustuesta kulttuuri- ja tapahtuma-alalla (Veronika Honkasalo vas)

Suullinen kysymysSKT 47/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.8.  Suullinen kysymys kulttuurisetelistä virtuaalisiin kulttuuritapahtumiin (Hussein al-Taee sd)

Suullinen kysymysSKT 45/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.9.  Suullinen kysymys koronarajoituksista Suomessa (Ano Turtiainen at)

Suullinen kysymysSKT 46/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 11/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 13/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 10/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 237/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 6/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 135/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 135/2020 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 11.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 11.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 11.3.2021 klo 17.50. Täysistunto lopetettiin klo 17.40.