Viimeksi julkaistu 25.4.2022 12.18

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 21/2022 vp Täysistunto Tiistai 8.3.2022 klo 14.05—19.07

Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 19.07. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.05—16.00), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.00—18.10) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (18.10—19.07). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-11559Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 20, 21/2022 vp. 

2.2. Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 4.3.2022 toimitettu kansalaisaloite KAA 2/2022 vp: Suomen haettava NATO-jäsenyyttä perustuslaissa säädettyjen ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamiseksi. 

3. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

VaaliVAA 14/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslinin. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioesityksen (HE 2/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 26/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 1/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8. Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019

KertomusK 9/2021 vp
KertomusK 13/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 198/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 228/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

12. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 9.3.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.07.