Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
22
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.3.2018 klo 14.01—23.39
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 23.39. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.01—15.59 ja 19.58—21.57), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.59—17.45 ja 21.57—23.39) ja puhemies Paula Risikko (17.45—19.58). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-177429
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 7/2017 vp johdosta. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 40/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Juha Rehulan. 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 41/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Matti Vanhasen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 15.3.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.39. 
Viimeksi julkaistu 10.4.2018 9:51