Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 22/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 14.3.2018 klo 14.01—23.39

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 23.39. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.01—15.59 ja 19.58—21.57), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.59—17.45 ja 21.57—23.39) ja puhemies Paula Risikko (17.45—19.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-177429Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 7/2017 vp johdosta. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

3.  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 40/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Juha Rehulan. 

4.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 41/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Matti Vanhasen. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 14/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien

Hallituksen esitysHE 15/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 15.3.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.39.