Viimeksi julkaistu 25.4.2022 12.21

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 22/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 9.3.2022 klo 14.00—15.48

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 15.48. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—15.48). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-11963Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 8.3.2022 toimitettu kansalaisaloite KAA 3/2022 vp: Suomen Nato-jäsenyydestä kansanäänestys. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 141/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kuntaministeri Sirpa Paatero pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

4.1. Suullinen kysymys ulko- ja turvallisuuspolitiikan tilanteesta ja varautumisesta

Suullinen kysymysSKT 33/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 198/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 198/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 228/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 228/2021 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 229/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8. Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019

KertomusK 9/2021 vp
KertomusK 13/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten K 13/2020 vp ja K 9/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioesityksen (HE 2/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 2/2022 vp
Hallituksen esitysHE 26/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

10. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 10.3.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.48.