Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 25/2017 vp Täysistunto Perjantai 17.3.2017 klo 12.59—13.30

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.30. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Arto Satonen (12.59—13.30). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-114146Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 16.3.2017 antanut hallituksen esitykset HE 20-23/2017 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 26, 34, 35, 37, 38, 42, 45, 49, 51, 53/2017 vp. 

3.  Välikysymys ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta

VälikysymysVK 1/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-114081
Epäluottamusehdotus 15.3.2017
Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta

Hallituksen esitysHE 4/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 4/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 79/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 273/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 6/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 21.3.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30.