Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 25/2018 vp Täysistunto Tiistai 20.3.2018 klo 14.00—17.51

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.51. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—15.59) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.59—17.51). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-178597Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

VaaliVAA 42/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslinin toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.3.2022. 

3.  Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2017 vp
LakialoiteLA 59/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta

Hallituksen esitysHE 6/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 6/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta

KansalaisaloiteKAA 1/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 205/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 21.3.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.51.