Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
25
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 20.3.2018 klo 14.00—17.51
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.51. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—15.59) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.59—17.51). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-178597
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali
Vaali
VAA 42/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslinin toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.3.2022. 
Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 6/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 21.3.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.51. 
Viimeksi julkaistu 20.3.2018 18.51