Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
25
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 28.6.2019 klo 10.00—10.23
Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto päättyi klo 10.23. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (10.00—10.23). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-256894
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 27.6.2019 antanut hallituksen esityksen HE 6/2019 vp. 
2.2
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne sekä ministerit Kiuru ja Marin) VN 2/2019 vp. 
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Tiedusteluvalvontavaliokunta on 26.6.2019 valinnut puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa. 
2.4
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 27.6.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 1-3/2019 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 5/2019 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1-9/2019 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2019 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 4/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 2/2019 vp
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
6
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 4.9.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 10.23. 
Viimeksi julkaistu 28.6.2019 14.48