Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
25
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 17.3.2020 klo 17.39—1.32
Täysistunto alkoi klo 17.39. Täysistunto keskeytettiin klo 19.59. Täysistuntoa jatkettiin klo 00.01. Täysistunto päättyi 18.3.2020 klo 01.32. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (17.39—18.00), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (18.00—19.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (0.01—1.32). 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-291204
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Muu asia:Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12.00 mennessä. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12.00 mennessä. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12.00 mennessä. 
7
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 18.3.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 1.32. 
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 15.45