Viimeksi julkaistu 25.4.2022 12.51

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 25/2022 vp Täysistunto Tiistai 15.3.2022 klo 13.59—15.49

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 15.49. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (13.59—15.42) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.42—15.49). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-13126Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 22/2022 vp. 

2.2. Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 11.3.2022 toimitettu kansalaisaloite KAA 5/2022 vp: Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla. 

3. Ajankohtaiskeskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta

KeskustelualoiteKA 5/2022 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 28/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 198/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 7/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 228/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 228/2021 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 229/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10. Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

11. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 16.3.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.49.