Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 26/2017 vp Täysistunto Tiistai 21.3.2017 klo 13.59—19.04

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 19.04. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—16.01 ja 18.00—19.04) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.01—18.00) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-114843Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 16.3.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 26-28/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 26 hallintovaliokunnan, asiasta U 27 sivistysvaliokunnan ja asiasta U 28 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Olli Immosen vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 16/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Jari Ronkaisen vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 17/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 22/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi

KansalaisaloiteKAA 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 11/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 6/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 6/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 258/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 258/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 267/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Nollasopimusten kieltäminen lailla

KansalaisaloiteKAA 5/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 22.3.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.04.