Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 26/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09—15.54

Täysistunto alkoi klo 14.09. Täysistunto päättyi klo 15.54. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.09—15.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-178981Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 36, 44-50, 53, 54, 56, 58/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2017 vp
LakialoiteLA 59/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2017 vp sisältyvät 1.-59. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 59/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

4.  Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta

KansalaisaloiteKAA 1/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Timo Heinosen vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 24/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Ajankohtaiskeskustelu Suomen aluekehityksestä, kaupunki- ja maaseutupolitiikasta sekä seutukuntien mahdollisuuksista

KeskustelualoiteKA 2/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 10/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 205/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 205/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 172/2017 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 22.3.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.54.