Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
26
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.9.2019 klo 14.02—16.22
Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 16.22. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.02—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.00—16.22). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-257860
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Uusi edustaja
Ilmoitettiin uusi edustaja. 
Muut ilmoitukset
Edustaja Merja Kyllönen on palannut hoitamaan edustajantointaan 3.7.2019 lukien, ja hänen varaedustajanaan toimineen edustaja Risto Kalliorinteen edustajantoimi on päättynyt 2.7.2019. Edustaja Jussi Halla-aho on palannut hoitamaan edustajantointaan 3.7.2019 lukien, ja hänen varaedustajanaan toimineen edustaja Mika Raatikaisen edustajantoimi on päättynyt 2.7.2019. 
2.3
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 4.7.2019, 8.8.2019, 22.8.2019 ja 29.8.2019 antanut hallituksen esitykset HE 7-15/2019 vp, joista esitykset HE 7, 8, 10 ja 12-14 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
2.4
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 4-6/2019 vp. 
2.5
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 4.7.2019 antanut eduskunnalle selonteon VNS 1/2019 vp Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. 
2.6
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018, Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 ja Ilmastovuosikertomus 2019 (K 2, 15, 17/2019 vp). 
2.7
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 5, 7, 8-63, 65, 68/2019 vp. 
Muut ilmoitukset
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-257716
Tasavallan presidentin avoin kirje 9.8.2019
Liite 2.8A
Ilmoitetaan tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. 
Vaalien toimittaminen
Ilmoitettiin valiokuntien täydennysvaalien toimittamisesta. 
2.10
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 3.9.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 5/2019 vp: Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus. 
Sari Essayahin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 3/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hanna Sarkkisen vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 4/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Mai Kivelän vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 5/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne ja ministerit Lintilä, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Leppä, Saarikko, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Marin, Skinnari, Kulmuni, Harakka, Mikkonen ja Ohisalo)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne sekä ministerit Kiuru ja Marin)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.9.2019 pidettävään täysistuntoon. 
17
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 5.9.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.22. 
Viimeksi julkaistu 7.9.2019 11.21