Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 26/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.3.2021 klo 13.02—16.10

Täysistunto alkoi klo 13.02. Täysistunto keskeytettiin klo 13.27. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.32. Täysistunto päättyi klo 16.10. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.02—13.27) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (14.32—16.10). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-360521Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 18.3.2021 antanut hallituksen esitykset HE 34-37/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 29, 42-44, 48-52, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 73/2021 vp. 

2.3.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 18.3.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 13-20/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-360510
Lausumaehdotukset 19.3.2021
Liite 3A
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-360511
Lausumaehdotus 19.3.2021
Liite 3B
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 15/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

4.  Antti Lindtmanin vapautuspyyntö Sitran hallintoneuvoston jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 10/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 256/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 3/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 8/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä

Hallituksen esitysHE 33/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 17/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 23.3.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.10.