Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 27/2015 vp Täysistunto Maanantai 29.6.2015 klo 14.04—17.01

Täysistunto alkoi klo 14.04. Täysistunto päättyi klo 17.01. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.04—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.59—17.01) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-8322

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Silvia Modigin vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 11/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

3.  Pankkivaltuuston täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi pankkivaltuuston jäseneksi Jutta Urpilaisen. 

4.  Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi Suomen Pankin tilintarkastajien jäseneksi Antti Rinteen. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 9/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2015 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 11/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2015 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 7/2015 vp tarkoitettuun yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 7/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 5/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 30.6.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.01.