Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 27/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 22.3.2017 klo 13.59—17.00

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 17.00. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—14.40) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.40—17.00) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-115172Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Puolustusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Jari Ronkaisen ja varajäseneksi edustaja Olli Immosen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 251/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-115175
Lausumaehdotukset
Liite 4A
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 239/2016 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 239/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 

5.  Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi

KansalaisaloiteKAA 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-115176
Lausumaehdotukset
Liite 5A
Toinen käsittely

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 4/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Nollasopimusten kieltäminen lailla

KansalaisaloiteKAA 5/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 5/2015 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 267/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 267/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 256/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 23.3.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.00.