Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 27/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.21—20.17

Täysistunto alkoi klo 14.21. Täysistunto päättyi klo 20.17. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.21—15.58 ja 17.59—20.17) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—17.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-291488Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetuksen 3 §:ään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos. Asian käsittely päättyi. 

3.  Muu asia:Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Muu asiaM 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Hallituksen esitysHE 87/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 19.3.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.17.