Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.20

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 27/2021 vp Täysistunto Tiistai 23.3.2021 klo 14.08—20.54

Täysistunto alkoi klo 14.08. Täysistunto keskeytettiin klo 20.01. Täysistuntoa jatkettiin klo 20.09. Täysistunto päättyi klo 20.54. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.08—16.00 ja 17.59—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—17.59, 19.59—20.01 ja 20.09—20.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-361284Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Sitran hallintoneuvoston täydennysvaali

VaaliVAA 13/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Sitran hallintoneuvoston jäseneksi edustaja Maria Guzeninan. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 17/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2021 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 37/2021 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä

Hallituksen esitysHE 33/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-362985
Jani Mäkelän muutosehdotus
Liite 5A
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 261/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 252/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 24/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Ilmoituksia

10.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 23.3.2021 antanut hallituksen esityksen HE 38/2021 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle seuraavaan täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 23.3.2021 klo 21.05. Täysistunto lopetettiin klo 20.54.