Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
28
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 29.3.2016 klo 13.59—15.52
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 15.52. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—15.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.00—15.52) 
Täysistunnon alussa vietettiin hiljainen hetki Brysselin terrori-iskujen uhrien muistoksi. 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-49686
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
U-asiat
Valtioneuvosto on 17.3.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 13, 14/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 13 lakivaliokunnan ja asiasta U 14 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 
Sari Multalan vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Sari Multalan vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Sari Multalan vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Outi Mäkelän vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 149/2015 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 131/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 116/2015 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 23/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 12/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen (HE 9/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 30.3.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.52. 
Viimeksi julkaistu 16.8.2016 12.56