Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
29
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.3.2016 klo 14.01—16.13
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 16.13. 
Puhetta johti puhemies Maria Lohela (14.01—16.13) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-49990
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Sari Raassinan. 
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi ed. Outi Mäkelän. 
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan varajäseneksi ed. Sofia Vikmanin. 
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Eero Suutarin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-52172
Liite 6A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 132/2015 vp sisältyvät 1.-13. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 14/2016 vp sisältyvät 1.-14. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mittauslaitelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 151/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.3.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.3.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 31.3.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.13. 
Viimeksi julkaistu 17.8.2016 12:30