Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 29/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 30.3.2016 klo 14.01—16.13

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 16.13. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (14.01—16.13) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-49990Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Sari Raassinan. 

3.  Lakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi ed. Outi Mäkelän. 

4.  Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan varajäseneksi ed. Sofia Vikmanin. 

5.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Eero Suutarin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 132/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-52172Liite 6A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 132/2015 vp sisältyvät 1.-13. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 14/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 14/2016 vp sisältyvät 1.-14. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 29/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Hallituksen esitysHE 26/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 17/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 151/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015

KertomusK 3/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.3.2016 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista

Hallituksen esitysHE 21/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.3.2016 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 31.3.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.13.