Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 3/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 8.2.2017 klo 13.59—20.24

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 20.24. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—17.01), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.01—18.57) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (18.57—20.24) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-104843Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Paula Lehtomäen vapautuspyyntö edustajantoimesta

VapautuspyyntöVAP 4/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

3.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Juhana Vartiaisen. 

4.  Puolustusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Elina Lepomäen. 

5.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Sari Multalan. 

6.  Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Sari Multalan. 

7.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Anne-Mari Virolaisen. 

8.  Susanna Huovisen vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 8/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

9.  Antti Lindtmanin vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 7/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

10.  Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2017 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Pääministerin ilmoitusPI 1/2017 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 272/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 266/2016 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston tilannekeskuksesta

Hallituksen esitysHE 261/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 9.2.2017 klo 16. Täysistunto lopetettiin klo 20.24.