Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 30/2017 vp Täysistunto Tiistai 28.3.2017 klo 14.00—16.16

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.16. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (14.00—16.16). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-116310Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 23.3.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 29-32/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 29 liikenne- ja viestintävaliokunnan, asioista U 30 ja 31 talousvaliokunnan sekä asiasta U 32 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Nollasopimusten kieltäminen lailla

KansalaisaloiteKAA 5/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 267/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 267/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 256/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 29.3.2017 klo 16.30. Täysistunto lopetettiin klo 16.16.