Viimeksi julkaistu 25.4.2022 12.57

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 30/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 23.3.2022 klo 14.02—17.31

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 17.31. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.02—15.58) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.31). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-14937Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 17.3.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 20-28/2022 vp. 

3. Keskustelualoite pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta

KeskustelualoiteKA 1/2022 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 30/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5. Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla

KansalaisaloiteKAA 5/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7. Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 12/2022 vpAnna Kontula vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

8. Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

LakialoiteLA 15/2022 vpSari Sarkomaa kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

9. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

KertomusK 17/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

10. Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

11. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 24.3.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.31.