Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 31/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 29.3.2017 klo 16.29—17.48

Täysistunto alkoi klo 16.29. Täysistunto päättyi klo 17.48. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.29—17.48). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-116628Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettujen lakien sekä tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 8/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Lakialoite laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 13/2017 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2016

KertomusK 1/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 259/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 30.3.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.48.