Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
32
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 10.4.2018 klo 14.00—17.17
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.17. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.00—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.58—17.17). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-182023
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Uusi edustaja
Ilmoitettiin uusi edustaja. 
U-asiat
Valtioneuvosto on 5.4.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 13/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2017, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017 ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017 (K 2, 7-9/2018 vp). 
Vaalien toimittaminen
Edustajantoimesta vapautetun Sanna Lauslahden tilalle on valittava jäsen Suomen Pankin tilintarkastajiin. Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 11.4.2018 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 11.4.2018 kello 11. 
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 44/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Raija Vahasalon. 
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 45/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Raija Vahasalon. 
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 46/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Kalle Jokisen. 
Eero Suutarin vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 26/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 192/2017 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Kaj
Turunen
sin
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 11.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
17
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 11.4.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.17. 
Viimeksi julkaistu 18.4.2018 12:06