Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
33
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.4.2016 klo 13.59—20.33
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 20.33. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—16.59), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.59—19.31) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (19.31—20.33) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-51611
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 147/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
Välikysymys
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle panostajalaiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 7.4.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.33. 
Viimeksi julkaistu 30.8.2016 13.10