Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 33/2017 vp Täysistunto Perjantai 31.3.2017 klo 12.59—13.03

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.03. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (12.59—13.03). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-117169Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 30.3.2017 antanut hallituksen esitykset HE 26-28/2017 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 30, 32, 33, 40, 43, 47, 50, 55, 57, 62–64, 70, 71, 77/2017 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 251/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Nollasopimusten kieltäminen lailla

KansalaisaloiteKAA 5/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 5/2015 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät viisi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 

5.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 4.4.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.03.