Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
33
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.4.2018 klo 14.10—16.07
Täysistunto alkoi klo 14.10. Täysistunto keskeytettiin klo 16.02. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.03. Täysistunto päättyi klo 16.07. 
Puhetta johti puhemies Paula Risikko (14.10—16.02 ja 16.03—16.07). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-182356
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2017 (K 3/2018 vp). 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 10.4.2018 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 11-18/2018 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 189/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 178/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 47/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Raija Vahasalon. 
Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali
Vaali
VAA 48/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Suomen Pankin tilintarkastajien jäseneksi edustaja Eero Lehden. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Käsittely
Asia pantiin pöydälle 18.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2018 vp sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 12.4.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.07. 
Viimeksi julkaistu 23.4.2018 14.33