Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
33
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.9.2019 klo 14.02—16.55
Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 16.55. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.02—14.59 ja 16.44—16.55) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (14.59—16.44). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-259752
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
4
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 19.9.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.55. 
Viimeksi julkaistu 18.9.2019 18.51