Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 34/2021 vp Täysistunto Tiistai 6.4.2021 klo 14.05—17.30

Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 17.30. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.05—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (15.58—17.30). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-363699Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 31.3.2021 antanut hallituksen esitykset HE 41-43/2021 vp, joista esitykset HE 42 ja 43 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Hallituksen esityksen peruuttaminen

Valtioneuvosto on 31.3.2021 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 39/2021 vp. Työjärjestyksen mukaisesti asian käsittely lopetetaan. 

2.3.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 29.3.2021 antanut valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa (M 5/2021 vp). 

2.4.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020 (K 7/2021 vp). 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 27/2021 vp
Hallituksen esitysHE 37/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 27/2021 vp ja HE 37/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Muu asiaM 5/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 43/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 34/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 176/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 176/2020 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 7.4.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.30.