Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
35
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 8.4.2016 klo 12.58—13.27
Täysistunto alkoi klo 12.58. Täysistunto päättyi klo 13.27. 
Puhetta johti toinen varapuhemies Paula Risikko (12.58—13.27) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-52157
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 7.4.2016 antanut hallituksen esitykset HE 41-58/2016 vp. 
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 36, 87, 97, 112, 118, 120, 125-127, 131, 132, 134-136, 139, 140, 142, 143, 145, 147, 149-151, 154, 158, 159, 167/2016 vp. 
Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-52146
Liite 3A
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen (HE 9/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 9, 27/2016 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2016 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2016 lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 137/2015 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 12.4.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.27. 
Viimeksi julkaistu 18.8.2016 10.58