Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.07

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 36/2020 vp Täysistunto Torstai 26.3.2020 klo 17.19—0.48

Täysistunto alkoi klo 17.19. Täysistunto keskeytettiin klo 21.07. Täysistuntoa jatkettiin klo 21.20. Täysistunto päättyi 27.3.2020 klo 00.48. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.19—17.59, 20.28—21.07 ja 22.28—0.48) ja puhemies Matti Vanhanen (17.59—20.28 ja 21.20—22.28). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293322Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 26.3.2020 antanut hallituksen esitykset HE 26-28/2020 vp, joista esitykset HE 26 ja 27 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 24/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1-8/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 24/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1-8/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2020 lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 8/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

5.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

Muu asiaM 7/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään perjantaina 27.3.2020 klo 11.00 mennessä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 27.3.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 00.48.