Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 38/2017 vp Täysistunto Tiistai 18.4.2017 klo 14.00—16.24

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.24. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (14.00—16.24) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-119568Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 12.4.2017 antanut hallituksen esityksen HE 36/2017 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta

Hallituksen esitysHE 34/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 161/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 188/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 263/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 263/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 10/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 22/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2017 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2017 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2017 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 19.4.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.24.