Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
38
2018 vp
Täysistunto
Torstai 19.4.2018 klo 16.01—20.42
Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 20.42. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.01—18.00) ja puhemies Paula Risikko (18.00—20.42). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-185011
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
ulkoministeri
Timo
Soini
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
sisäministeri
Kai
Mykkänen
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
Suullinen kysymys nuorten työttömien määräaikaisista työsopimuksista (Antti Lindtman sd)
Suullinen kysymys
SKT 50/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys irtisanomissuojan heikentämisestä (Matti Semi vas)
Suullinen kysymys
SKT 51/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta (Touko Aalto vihr)
Suullinen kysymys
SKT 52/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa (Eva Biaudet r)
Suullinen kysymys
SKT 53/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys vakuutuslääkärijärjestelmästä (Jari Ronkainen ps)
Suullinen kysymys
SKT 54/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys avustusrahojen kohdentamisesta palestiinalaishallinnossa (Peter Östman kd)
Suullinen kysymys
SKT 55/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Lea Mäkipään vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 27/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Kumotaan HE 124/2017 vp
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
7
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 20.4.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.42. 
Viimeksi julkaistu 19.4.2018 21.57