Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.59

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 38/2018 vp Täysistunto Torstai 19.4.2018 klo 16.01—20.42

Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 20.42. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.01—18.00) ja puhemies Paula Risikko (18.00—20.42). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-185011Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ulkoministeri Timo Soini puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström sisäministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

2.1.  Suullinen kysymys nuorten työttömien määräaikaisista työsopimuksista (Antti Lindtman sd)

Suullinen kysymysSKT 50/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys irtisanomissuojan heikentämisestä (Matti Semi vas)

Suullinen kysymysSKT 51/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta (Touko Aalto vihr)

Suullinen kysymysSKT 52/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa (Eva Biaudet r)

Suullinen kysymysSKT 53/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys vakuutuslääkärijärjestelmästä (Jari Ronkainen ps)

Suullinen kysymysSKT 54/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys avustusrahojen kohdentamisesta palestiinalaishallinnossa (Peter Östman kd)

Suullinen kysymysSKT 55/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Lea Mäkipään vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 27/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Kumotaan HE 124/2017 vp

KansalaisaloiteKAA 3/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 20.4.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.42.