Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
38
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.3.2020 klo 16.00—18.11
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto keskeytettiin klo 17.14. Täysistuntoa jatkettiin klo 17.46. Täysistunto päättyi klo 18.11. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (16.00—16.28 ja 17.46—18.11) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.28—17.14) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293606
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 26/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 27/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Ilmoituksia
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on tänään antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 9/2020), jolla kumotaan eduskunnalle annettu valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 8/2020 vp). Asian M 8/2020 vp käsittely raukeaa. Asian kiireellisyyden vuoksi asia otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa. 
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
7
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 27.3.2020 klo 19.30. Täysistunto lopetettiin klo 18.11. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 20.45