Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 4/2016 vp Täysistunto Tiistai 9.2.2016 klo 14.01—19.29

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 19.29. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.01—17.00 ja 18.07—19.29) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.00—18.07) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-40622Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2016 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Pääministerin ilmoitusPI 1/2016 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

3.  Joakim Strandin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 1/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Stefan Wallinin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 2/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Mats Löfströmin vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 3/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 137/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle panostajalaiksi

Hallituksen esitysHE 134/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 140/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

Hallituksen esitysHE 65/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2016 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 10.2.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.29.