Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.05

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 4/2018 vp Täysistunto Perjantai 9.2.2018 klo 12.59—13.32

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.32. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Tuula Haatainen (12.59—13.32). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-169519Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 8.2.2018 antanut hallituksen esitykset HE 1-4/2018 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 618, 621, 624, 625, 627/2017 vp. 

3.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

VaaliVAA 4/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet. 

4.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 5/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Eero Heinäluoman. 

5.  Lakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 6/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Ilmari Nurmisen. 

6.  Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 7/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan varajäseneksi edustaja Harry Wallinin. 

7.  Lakialoite laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun ja kirjanpitolain 1 luvun 1 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 91/2017 vpVille Vähämäki ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 13.2.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32.