Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.07

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 4/2019 vp Täysistunto Tiistai 7.5.2019 klo 14.00—17.13

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto keskeytettiin klo 15.55. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.06. Täysistunto päättyi klo 17.13. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Juho Eerola (14.00—14.13 ja 16.10—17.13) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (14.13—15.55 ja 16.06—16.10). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-253762Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 1/2019 vp
Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

5.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018

KertomusK 1/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

6.  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018

KertomusK 4/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

7.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018

KertomusK 10/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 10.5.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.13.