Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
4
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 7.5.2019 klo 14.00—17.13
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto keskeytettiin klo 15.55. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.06. Täysistunto päättyi klo 17.13. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Juho Eerola (14.00—14.13 ja 16.10—17.13) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (14.13—15.55 ja 16.06—16.10). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-253762
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä
Eduskuntatyön järjestäminen
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 10.5.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.13. 
Viimeksi julkaistu 8.5.2019 9.39