Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 4/2020 vp Täysistunto Tiistai 11.2.2020 klo 13.59—18.47

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.47. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (13.59—15.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.51) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.51—18.47). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-284094Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2020 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Pääministerin ilmoitusPI 1/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

3.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

VaaliVAA 5/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet. 

4.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 6/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Pia Kauman ja varajäseneksi edustaja Matias Marttisen. 

5.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 7/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Sari Sarkomaan. 

6.  Puolustusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 8/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mia Laihon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 101/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 106/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 12.2.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.47.