Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 40/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 20.4.2016 klo 13.59—17.51

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 17.51. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—16.01) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (16.01—17.51) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-54457Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta

Hallituksen esitysHE 61/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 123/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 123/2015 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenneturvallisuusmaksusta

Hallituksen esitysHE 125/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 125/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä alusturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2016 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 122/2015 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 122/2015 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 102/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 102/2015 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä

Hallituksen esitysHE 22/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Lakialoite laiksi työsopimuslain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 15/2016 vpAnna Kontula vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 16/2016 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 luvun sekä pakkokeinolain 6 ja 7 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto