Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
40
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 24.4.2018 klo 14.00—16.07
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.07. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—15.41) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.41—16.07). 
Mumbain lakiasäätävän neuvoston puheenjohtaja Ramraje Naik Nimbalkar seurueineen saapui seuraamaan täysistuntoa noin kello 14.50. 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-185796
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Muut ilmoitukset
Edustaja Harry Harkimo on 19.4.2018 ilmoittanut eronneensa Kokoomuksen eduskuntaryhmästä tästä ajankohdasta lukien ja jättäytyneensä eduskuntaryhmien ulkopuolelle. 
2.2
U-asiat
Valtioneuvosto on 19.4.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 15-17/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 15 ulkoasiainvaliokunnan ja asioista U 16 ja 17 lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 8/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 25.4.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.07. 
Viimeksi julkaistu 24.4.2018 17.45