Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
40
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.3.2020 klo 20.39—22.59
Täysistunto alkoi klo 20.39. Täysistunto päättyi klo 22.59. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (20.39—22.59). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293691
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 27.3.2020 annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 
4
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on lauantaina 28.3.2020 klo 10. Täysistunto lopetettiin klo 22.59. 
Viimeksi julkaistu 31.3.2020 11.00