Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 41/2016 vp Täysistunto Torstai 21.4.2016 klo 16.00—19.18

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 19.18. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (16.00—17.54) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (17.54—19.18) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-55004Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Följande ministrar besvarade frågorna 

pääministeri Juha Sipilä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen elinkeinoministeri Olli Rehn puolustusministeri Jussi Niinistö sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä 

2.1.  Suullinen kysymys julkisten palveluiden yhtiöittämisestä (Eero Heinäluoma sd)

Suullinen kysymysSKT 43/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys ammatillisen koulutuksen säästöistä (Krista Mikkonen vihr)

Suullinen kysymysSKT 44/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys päivähoitomaksujen korottamisesta (Katja Hänninen vas)

Suullinen kysymysSKT 45/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys työllisyyden parantamisesta (Anna-Maja Henriksson r)

Suullinen kysymysSKT 46/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys koulukiusaamiseen puuttumisesta (Tiina Elovaara ps)

Suullinen kysymysSKT 47/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 luvun sekä pakkokeinolain 6 ja 7 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 16/2016 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 16/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Lakialoite laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n ja äitiysavustuslain 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 9/2016 vpCarl Haglund ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7.  Lakialoite laiksi edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 14/2016 vpJohanna Ojala-Niemelä sd 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 16/2016 vpMika Niikko ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 22.4.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.18.