Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 41/2017 vp Täysistunto Perjantai 21.4.2017 klo 13.00—13.33

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.33. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (13.00—13.33). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-120444Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 20.4.2017 antanut hallituksen esitykset HE 37, 38/2017 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 27, 41, 65, 75, 80, 81, 84, 85, 91, 93-98, 100-109, 111, 113-124, 126, 129, 130, 132, 139/2017 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 11/2017 vpAntero Vartia vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettujen lakien sekä tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.4.217 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.4.2017 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hossan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 260/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.4.217 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 25.4.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.33.