Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
41
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 25.4.2018 klo 14.05—16.52
Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 16.52. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.05—16.02) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.02—16.52). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-186290
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Muut ilmoitukset
Kaj Turunen on 24.4.2018 ilmoittanut eronneensa Sinisestä eduskuntaryhmästä ja liittyneensä Kokoomuksen eduskuntaryhmään. 
Kaj Turusen vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä, suuren valiokunnan varajäsenyydestä, valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä, maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 28/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 26.4.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.52. 
Viimeksi julkaistu 21.5.2018 17.21