Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
41
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 2.10.2019 klo 13.59—16.44
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto keskeytettiin klo 14.33. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.52. Täysistunto päättyi klo 16.44. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—14.33 ja 14.52—15.45) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.45—16.44). 
Täysistunnon alussa vietettiin hiljainen hetki Kuopion tapahtumien johdosta. 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262156
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kulmuni ja Kaikkonen)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia pantiin pöydälle seuraavaan täysistuntoon. 
Dieselautojen käyttövoimaveron poisto
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 15/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 16/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
15
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 2.10.2019 klo 17.15. Täysistunto lopetettiin klo 16.44. 
Viimeksi julkaistu 8.10.2019 13:36