Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 41/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 2.10.2019 klo 13.59—16.44

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto keskeytettiin klo 14.33. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.52. Täysistunto päättyi klo 16.44. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—14.33 ja 14.52—15.45) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.45—16.44). 

Täysistunnon alussa vietettiin hiljainen hetki Kuopion tapahtumien johdosta. 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262156Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kulmuni ja Kaikkonen)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 4/2019 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle seuraavaan täysistuntoon. 

4.  Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

KansalaisaloiteKAA 6/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 15/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 16/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 16/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

KertomusK 7/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018

KertomusK 12/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 1/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 12/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 1/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 13/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 14/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 2.10.2019 klo 17.15. Täysistunto lopetettiin klo 16.44.