Viimeksi julkaistu 5.7.2022 9.27

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 41/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 20.4.2022 klo 14.04—1.24

Täysistunto alkoi klo 14.04. Täysistunto päättyi 21.4.2022 klo 01.24. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.04—15.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—16.54 ja 19.58—21.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.54—19.58 ja 21.57—1.24). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-19561Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 187/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 187/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 224/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 224/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4. Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, puolustusvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, talousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

5. Suomen haettava NATO-jäsenyyttä perustuslaissa säädettyjen ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamiseksi

KansalaisaloiteKAA 2/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

6. Suomen Nato-jäsenyydestä kansanäänestys

KansalaisaloiteKAA 3/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

7. Jalkaväkimiinakiellosta irtautuminen ja jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron salliminen

KansalaisaloiteKAA 4/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

8. Lakialoite laiksi kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen Nato-jäsenyydestä sekä Suomen EU-jäsenyydestä

LakialoiteLA 14/2022 vpAno Turtiainen vkk 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.4.2022 pidettävään täysistuntoon. 

10. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 21.4.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 01.24.