Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.07

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 42/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 2.10.2019 klo 17.15—19.02

Täysistunto alkoi klo 17.15. Täysistunto päättyi klo 19.02. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (17.15—19.02). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262176Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

3.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 3.10.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.02.