Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.35

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 42/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.3.2020 klo 14.01—19.42

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto keskeytettiin klo 16.08. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.25. Täysistunto päättyi klo 19.42. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—16.08 ja 16.25—19.42). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-294017Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 4/2020 vp. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019 (K 2/2020 vp). 

2.3.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 27.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi (M 10/2020 vp), joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-293928
Lausumaehdotus 30.3.2020
Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 26/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 27/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Muu asiaM 10/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 108/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2019 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 104/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 103/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 103/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 3/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2020 vp sisältyvien 1.-21. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 1/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 11/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 100/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2020 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 100/2019 vp tarkoitetut pöytäkirjat ja selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 100/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 22/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 1.4.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.42.