Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
43
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 26.4.2017 klo 14.01—17.55
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 17.55. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.01—16.02) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.02—17.55) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-121279
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-121277
Muutosehdotus 21.4.2017
Liite 2A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 10/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Lakialoite laeiksi ulkomaalaislain 185 §:n ja rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Veera
Ruoho
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Matti
Semi
vas
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015-2018 puoliväliraportti
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 27.4.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 27.4.2017 pidettävään täysistuntoon. 
12
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 27.4.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.55. 
Viimeksi julkaistu 20.9.2017 10:30